İşrâkîlik Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer İşrâkîlik kavramını anlatıyor.

Bu video serisi;

* İslam düşünce geleneğinin iç bütünlüğü kaybedildiği için, ne anlama geldiğini artık kavrayamadığımız parçaları ilişkili olduğu bütüne nispetle yeniden tanımlamayı ve “Aslında ne?” diyerek gerçek anlamlarını iade etmeyi,

* Herkesin anlamını bildiğini sandığı fakat doğru bir şekilde tanımlanmayan temel kavramlarla ilgili “Aslında ne?” diye sormayı,

* Farklı tanımlanarak istismar edilen ve çarpıtma amacıyla içi tamamen yanlış doldurulan kavramları doğru bir şekilde tanımlayarak “Aslında Ne?” diye sormayı,

* Herkesin ideolojik ajandasına göre farklı tanımladığı kavramların İslam düşüncesindeki sınırlarını belirleyerek “Aslında ne?” diye sormayı amaçlamaktadır. 

Yorum Yap