Dosya

Mîr Sadreddîn Deştekî

Oğlu Mir Gıyâseddîn’in babasının eseri İsbâtü’l-Vâcib’e yazdığı Keşfü’l-hakâiki’l-Muhammediyye adlı şerhte belirttiğine göre Mîr Sadreddîn…

Kitabiyat

5 Soruda

Aslında Ne?

Hakikat Aslında Ne?

https://youtu.be/tLEJLmH1rjw İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen İDA Blog’a özel üretilen “Aslında…

Söyleşi

Son Yazılar

Hakikat Aslında Ne?

https://youtu.be/tLEJLmH1rjw İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen İDA Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?”…

Nizâmî-i Gencevî

Nizâmî-i Gencevî’nin hayatı ve ailesi hakkında bilinenler, eserleri arasına serpiştirdiği bilgilerden ibarettir. Nizâmî’den…

Tırâz

Süslemek anlamına gelen Farsça “tarâziden” mastarından türetilmiş olan tırâz, Arapçada “alamet (‘alemü’s-sevb), şekil,…

Mîr Sadreddîn Deştekî

Oğlu Mir Gıyâseddîn’in babasının eseri İsbâtü’l-Vâcib’e yazdığı Keşfü’l-hakâiki’l-Muhammediyye adlı şerhte belirttiğine göre Mîr…