Etiket: Nail Okuyucu

İçtihat Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Doç. Dr. Nail Okuyucu İçtihat kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Mükellefiyet Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Doç. Dr. Nail Okuyucu Mükellefiyet kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Mezhep Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Doç. Dr. Nail Okuyucu Mezhep kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...