Etiket: Ömer Türker

Nübüvvet Aslında Ne?

* İslam düşünce geleneğinin iç bütünlüğü kaybedildiği için, ne anlama geldiğini artık kavrayamadığımız parçaları ilişkili olduğu bütüne nispetle yeniden tanımlamayı ve “Aslında ne?” diyerek...

İman Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Prof. Dr. Ömer Türker İman kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Ahlâk Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Prof. Dr. Ömer Türker Ahlâk kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...