Yazar: admin

Mükellefiyet Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Doç. Dr. Nail Okuyucu Mükellefiyet kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Ahlâk Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Prof. Dr. Ömer Türker Ahlâk kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Mezhep Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen Atlas Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Doç. Dr. Nail Okuyucu Mezhep kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Hakikat Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen İDA Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Hakikat kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Nizâmî-i Gencevî

Nizâmî-i Gencevî’nin hayatı ve ailesi hakkında bilinenler, eserleri arasına serpiştirdiği bilgilerden ibarettir. Nizâmî’den uzun zaman sonra yazılan bazı şair tezkirelerinde verilen bilgilerse çok az...

Tırâz

Süslemek anlamına gelen Farsça “tarâziden” mastarından türetilmiş olan tırâz, Arapçada “alamet (‘alemü’s-sevb), şekil, tarz, sembol, nakış, süs ve bezeme” gibi kelimelere karşılık gelmektedir. Zaman...

Mîr Sadreddîn Deştekî

Oğlu Mir Gıyâseddîn’in babasının eseri İsbâtü’l-Vâcib’e yazdığı Keşfü’l-hakâiki’l-Muhammediyye adlı şerhte belirttiğine göre Mîr Sadreddîn 2 Şaban 828/ 19 Haziran 1424’te bugünkü İran’ın Şîrâz kenti...