Tüm Yazılar

Hakikat Aslında Ne?

İslam Düşünce Atlası projesi kapsamında geliştirilen İDA Blog’a özel üretilen “Aslında Ne?” video serisinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Hakikat kavramını anlatıyor. Bu video serisi;...

Nizâmî-i Gencevî

Nizâmî-i Gencevî’nin hayatı ve ailesi hakkında bilinenler, eserleri arasına serpiştirdiği bilgilerden ibarettir. Nizâmî’den uzun zaman sonra yazılan bazı şair tezkirelerinde verilen bilgilerse çok az...

Tırâz

Süslemek anlamına gelen Farsça “tarâziden” mastarından türetilmiş olan tırâz, Arapçada “alamet (‘alemü’s-sevb), şekil, tarz, sembol, nakış, süs ve bezeme” gibi kelimelere karşılık gelmektedir. Zaman...

Mîr Sadreddîn Deştekî

Oğlu Mir Gıyâseddîn’in babasının eseri İsbâtü’l-Vâcib’e yazdığı Keşfü’l-hakâiki’l-Muhammediyye adlı şerhte belirttiğine göre Mîr Sadreddîn 2 Şaban 828/ 19 Haziran 1424’te bugünkü İran’ın Şîrâz kenti...

Mîr Gıyâseddîn Deştekî

866/1461-1462 yılında bugünkü İran’ın Şîrâz kenti yakınlarındaki Deştek köyünde doğdu. Soyunun Zeyd b. Alî üzerinden hem Hz. Hasan hem de Hz. Hüseyin’e dayanması nedeniyle...

Son Yazılar
KATEGORİLER